Máy mài dao

Mô tả sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

 

G13

Máy mài dao

v     Đá mài bằng kim cương mài sắc bén và nhanh chóng.

v     Đá mài, cung mài và góc mài có thể điều chỉnh được.