Máy Cắt Biên Các Loại Nắp

Mô tả sản phẩm:

Thông tin sản phẩm

 

 G16

Máy cắt biên nắp dầu & đệm kín.

v     Phù hợp với toàn bộ các loại sản phẩm mềm ( nắp kín chữ U)

v     Phạm vi hoạt động: đường kính ngoài 16 ~120 mm, 120~200mm (kích thước đôi).

v     Chỉnh hết được các góc côn của phần mặt. góc côn bên trong và bên ngoài. Loại cắt sẵn đơn, đôi và ba.

v     Sản lượng: 15~25 cái/ phút.