{{-- --}} {{-- --}} {{-- --}} {{-- --}}

TYC-V: Loại khuôn trượt theo đường ray

Mô tả sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

 

TYC-V: Loại khuôn trượt theo đường ray.

 

v     Khuôn bàn làm việc có thể mở nghiêng tới 60o.

v     Lựa chon theo thiết kế