{{-- --}} {{-- --}} {{-- --}} {{-- --}}

TYC- Loại Phun Liên Tục

Mô tả sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

 

TYC- Loại Phun Liên Tục

 

Tính năng:

v     Thiết kế bộ bơm truyền cao cấp.

v     Nguyên liệu thô được đưa vào thùng chứa trong quá trình ép, vật liệu được sử dụng nhiều lần.

v     Không giống như các loại truyền thống, bằng phương pháp kỷ thuật mới có chút lãng phí nguyên liệu như tiết kiệm được chi phí sản xuất và nhân lực.