{{-- --}} {{-- --}} {{-- --}} {{-- --}}

Máy Ép Khuôn Chân Không Nhiều Lớp Hiện Đại

Mô tả sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

TYC-V-22-3RT-2-S-PCD

 

v     Khuôn có thể mở lật được 90o & 180o

v     Bộ phận khuôn có thể điều chỉnh được (mở ra) từ trên xuống dưới của bàn khuôn.