{{-- --}} {{-- --}} {{-- --}} {{-- --}}

Loại phun chuyền liên tục 3 lớp khuôn

Mô tả sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

TYC-3RT-SP

 

Tính năng:

v     Phun lien tục với công nghệ bàn trượt 3 lớp khuôn.

v     Nguyên liệu thô được đưa vào thùng chứa trong quá trình ép, vật liệu được sử dụng nhiều lần.

v     Không giống như các loại truyền thống, bằng phương pháp kỷ thuật mới có chút lãng phí nguyên liệu như tiết kiệm được chi phí sản xuất và nhân lực.