{{-- --}} {{-- --}} {{-- --}} {{-- --}}

Loại Khuôn Ra Vào Nhiều Từng Tự Động

Mô tả sản phẩm:
Thông tin sản phẩm

 

TYC - Loại Khuôn Ra Vào Nhiều Từng Tự Động

Tính năng:

v     Phù hợp cho sản xuất các sản phẩm như vòng chóng thấm, bao đống gói, má phanh xe đạp...

v     Hai bộ khuôn ép hoạt động cùng một lúc, khuôn chỉnh có thể đẩy ra được cả trước và sau làm tăng hiệu quả sản xuất.